SOS :: Security Operation Space
19 сентября, суббота, 00:00
|
Hot News:
Издатель документа:
 
Тип документа:
Тематика:
Год публикации с: по:
21.07.2018 г.
pdf
767.07 K

наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 р. N 217

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
21.07.2018 г.
zip
1.52 M

ДП «УкрНДНЦ»

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
19.07.2018 г.
doc
166.00 K

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийнят¬тя та позначання технічних умов (далі — ТУ) на продукцію (вироби, матеріали, речовини тощо), процеси, послуги та змін до ТУ.

Цей стандарт можна застосовувати під час розроблення ТУ, які є складниками комплекту кон¬структорської документації з огляду на те, що положення цього стандарту доповнюють та уточню¬ють вимоги ГОСТ 2.114.

Стандарт мають застосовувати суб'єкти господарювання України (підприємства, установи, організації та громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності), незалежно від форм власності та видів діяльності.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
19.07.2018 г.
zip
435.46 K

Держстандарт України

Цей стандарт установлює основні положення стандартизації у сфері послуг, класифікації) послуг, структуру і склад об'єктів стандартизації, загальні вимоги, які впливають на якість і конкурентоспроможність самих послуг і процесів обслуговування, структуру і склад нормативних документів у сфері послуг.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств, установ і організацій незалежно від форм їх власності, а також дня громадян-підприємців та іноземних юридичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю у сфері послуг на території України.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
19.07.2018 г.
doc
103.50 K

Государственный комитет СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6339 срок введения установлен с 01.01.82

Настоящий стандарт устанавливает основные требования ко всем видам штриховых черно-белых документов, определяющие их пригодность к съемке.

Стандарт не распространяется на картографические и архивные документы.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
19.07.2018 г.
doc
347.00 K

Государственный комитет СССР по стандартам

Настоящий стандарт распространяется на конструкторские документы изделий всех отраслей промышленности, технологические документы изделий машиностроительной и приборостроительной промышленности, а также проектную документацию для строительства и устанавливает требования к выполнению конструкторских, технологических и проектных документов (далее — документов) на бумажных носителях, получаемых с использованием устройств вывода ЭВМ.

Документы, выполненные в соответствии с требованиями настоящего стандарта, должны удовлетворять требованиям микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002).

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
14.07.2018 г.
7z
906.98 K

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем

стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») Держспоживстандарту України

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Український класифікатор нормативних документів (УКНД) призначено для впорядкування та кла-

сифікування стандартів та інших нормативних документів щодо стандартизації.

УКНД може слугувати основою для структурування каталогів, покажчиків, реєстрів, тематичних пе-

реліків нормативних документів тощо. Його можна також використовувати в базах даних і бібліотеках.

Цей класифікатор установлює назви класифікаційних угруповань і їхні коди.

Коди класифікаційних угруповань використовують для класифікування нормативних документів

щодо стандартизації всіх видів і рівнів прийняття.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
14.07.2018 г.
zip
358.25 K

Госстандарт Украины

Область применения стандарта:

Настоящий стандарт устанавливает единицы физических величин (далее — единицы), которые подлежат обязательному применению в Украине, а также их названия, обозначения и правила использования этих единиц.

Группу стандартов под общим наименованием «Метрология. Единицы физических величин» разработано на основании международных стандартов ISO 31:1992 и ISO 1000:1992. Эта группа стандартов состоит из трех документов

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
14.07.2018 г.
zip
3.30 M

Госстандарт Украины

Область применения стандарта:

Настоящий стандарт устанавливает единицы физических величин (далее — единицы), которые подлежат обязательному применению в Украине, а также их названия, обозначения и правила использования этих единиц.

Группу стандартов под общим наименованием «Метрология. Единицы физических величин» разработано на основании международных стандартов ISO 31:1992 и ISO 1000:1992. Эта группа стандартов состоит из трех документов с такими наименованиями:

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
14.07.2018 г.
doc
145.50 K

Держстандарт України

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює одиниці фізичних величин (далі — одиниці), які підлягають обов'язковому застосуванню в Україні, а також їхні назви, позначення і правила використання цих одиниць.

1.2 Обов'язковому застосуванню в Україні підлягають основні одиниці Міжнародної системи одиниць*) а також десяткові кратні та частинні від них одиниці.

1.3 Стандарт не поширюється на одиниці, які застосовуються у наукових дослідженнях та публікаціях їхніх результатів, якщо у них не розглядають і не використовують результати вимірювання конкретних фізичних величин, а також на одиниці, що їх отримують за експертними оцінками або умовними шкалами**).

*) Міжнародна система одиниць — когерентна система одиниць, що її було прийнято та рекомендовано Генеральною конференцією з мір і ваг (ГКМВ) у 1960 р.; на наступних ГКМВ неодноразово уточнювалась.

**) Приклади умовних шкал: Шкали сейсмічності Бофорта та Ріхтера, шкали твердості Роквелла та Віккерса, шкали світлочутливості матеріалів, шкали інтенсивності кольорів, міжнародна цукрова шкала.

1.4 Назви і позначення одиниць, регламентовані цим стандартом, слід використовувати у нормативних документах, у всіх видах документації, що розробляється чи переглядається, на розроблюваних засобах вимірювальної техніки, в науково-технічних публікаціях, навчальній та довідковій літературі, у навчальному процесі всіх навчальних закладів.

1.5 В усіх видах документації на експортну продукцію, включно із супровідною документацією, слід застосовувати міжнародні позначення одиниць; у документації, яка залишається у виробника, дозволяється використовувати українські позначення одиниць.

1.6 В усіх засобах вимірювальної техніки на табличках, шкалах і щитках слід застосувати міжнародні позначення одиниць. При маркуванні виробів на їхніх щитках також треба застосувати міжнародні позначення одиниць.

1.7 Одночасне застосування міжнародних і українських позначень одиниць в одному виданні не допускається, за винятком публікацій, що стосуються одиниць фізичних величин.

1.8 Похідні одиниці SI та позасистемні щодо SI одиниці регламентує ДСТУ 3651.1.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
13:15
11:15
11:15
09:15
07:15
07:15
06:15
16:15
13:15
12:15
10:15
09:15
06:15
13:15
11:15
09:15
07:15
06:15


© 2013—2020 SOS :: Security Operation Space (Пространство Операций Безопасности)  // Обратная связь  | 0.215
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на sos.net.ua.