SOS :: Security Operation Space
16 октября, среда, 00:00
|
Hot News:
Издатель документа:
 
Тип документа:
Тематика:
Год публикации с: по:
16.08.2019 г.
pdf
4.76 M

COBIT — методология управления информационными технологиями, принадлежащая и разрабатываемая некоммерческой организацией ISACA. Представляет собой пакет открытых документов, около 40 международных и национальных стандартов и руководств в области управления IT, аудита и IT-безопасности, основанных на анализе и гармонизации существующих стандартов и ведущих практик в области управления IT.

Издатель: ISACA / АИСАК Тип: организационный (общего характера) Тематика: информационно-коммуникационные технологии
21.07.2018 г.
pdf
767.07 K

наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 р. N 217

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
21.07.2018 г.
zip
1.52 M

ДП «УкрНДНЦ»

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
19.07.2018 г.
doc
166.00 K

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийнят¬тя та позначання технічних умов (далі — ТУ) на продукцію (вироби, матеріали, речовини тощо), процеси, послуги та змін до ТУ.

Цей стандарт можна застосовувати під час розроблення ТУ, які є складниками комплекту кон¬структорської документації з огляду на те, що положення цього стандарту доповнюють та уточню¬ють вимоги ГОСТ 2.114.

Стандарт мають застосовувати суб'єкти господарювання України (підприємства, установи, організації та громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності), незалежно від форм власності та видів діяльності.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
19.07.2018 г.
doc
105.50 K

Прийнятий Міждержавною Радою із стандартизації, метрології та сертифікації 26.04.1995р. №7-95. Зміна №1, протокол №18 від 18.11.2000р.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает общие правила построения, изложения, оформления, согласования и утверждения технических условий на продукцию (изделия, материалы, вещества и т.п.).

Издатель: Other Тип: международный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
19.07.2018 г.
zip
435.46 K

Держстандарт України

Цей стандарт установлює основні положення стандартизації у сфері послуг, класифікації) послуг, структуру і склад об'єктів стандартизації, загальні вимоги, які впливають на якість і конкурентоспроможність самих послуг і процесів обслуговування, структуру і склад нормативних документів у сфері послуг.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств, установ і організацій незалежно від форм їх власності, а також дня громадян-підприємців та іноземних юридичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю у сфері послуг на території України.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
19.07.2018 г.
doc
103.50 K

Государственный комитет СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6339 срок введения установлен с 01.01.82

Настоящий стандарт устанавливает основные требования ко всем видам штриховых черно-белых документов, определяющие их пригодность к съемке.

Стандарт не распространяется на картографические и архивные документы.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
19.07.2018 г.
doc
347.00 K

Государственный комитет СССР по стандартам

Настоящий стандарт распространяется на конструкторские документы изделий всех отраслей промышленности, технологические документы изделий машиностроительной и приборостроительной промышленности, а также проектную документацию для строительства и устанавливает требования к выполнению конструкторских, технологических и проектных документов (далее — документов) на бумажных носителях, получаемых с использованием устройств вывода ЭВМ.

Документы, выполненные в соответствии с требованиями настоящего стандарта, должны удовлетворять требованиям микрофильмирования (ГОСТ 13.1.002).

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
14.07.2018 г.
7z
906.98 K

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем

стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») Держспоживстандарту України

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Український класифікатор нормативних документів (УКНД) призначено для впорядкування та кла-

сифікування стандартів та інших нормативних документів щодо стандартизації.

УКНД може слугувати основою для структурування каталогів, покажчиків, реєстрів, тематичних пе-

реліків нормативних документів тощо. Його можна також використовувати в базах даних і бібліотеках.

Цей класифікатор установлює назви класифікаційних угруповань і їхні коди.

Коди класифікаційних угруповань використовують для класифікування нормативних документів

щодо стандартизації всіх видів і рівнів прийняття.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
14.07.2018 г.
zip
358.25 K

Госстандарт Украины

Область применения стандарта:

Настоящий стандарт устанавливает единицы физических величин (далее — единицы), которые подлежат обязательному применению в Украине, а также их названия, обозначения и правила использования этих единиц.

Группу стандартов под общим наименованием «Метрология. Единицы физических величин» разработано на основании международных стандартов ISO 31:1992 и ISO 1000:1992. Эта группа стандартов состоит из трех документов

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
07:15
06:15
17:21
17:07
16:03
13:15
10:15
09:15
08:15
07:15
06:15
05:38
17:15
15:59
15:15
14:15
12:15
10:15


© 2013—2019 SOS :: Security Operation Space (Пространство Операций Безопасности)  // Обратная связь  | 0.245
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на sos.net.ua.