SOS :: Security Operation Space
19 сентября, суббота, 00:00
|
Hot News:
Издатель документа:
 
Тип документа:
Тематика:
Год публикации с: по:
14.07.2018 г.
pdf
689.30 K

Держстандарт України

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги та правила скорочень слів в українській мові,

особливі випадки скорочень, що найчастіше трапляються у бібліографічному описі, та умови їх

застосування.

Вимоги стандарту є обов'язковими для видавців, бібліотек, Книжкової палати України,

органів науково-технічної інформації, поліграфічних підприємств та організацій, які складають

або використовують бібліографічні описи різних видів документів, незалежно від носіїв

інформації.

Він може бути також рекомендований для установ та організацій будь-якої сфери

діяльності.

Допускається застосовувати специфічні скорочення, що не передбачені цим стандартом,

чи коротші варіанти скорочень слів, чи абревіатури назв періодичних і продовжуваних видань

в аналітичному описі та абревіатури назв міжнародних організацій у разі наявності у виданні їх

розшифрування.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
14.07.2018 г.
doc
100.50 K

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні правила та методи прийняття міжнародних і регіональних стандартів як національних ідентичних та модифікованих стандартів, а також їх застосування

Положення цього стандарту застосовують у разі прийняття стандартів міжнародних організацій зі стандартизації, членом яких є Україна, а також інших міжнародних і регіональних організалй, за якими Генеральною угодою з тарифів і торгівлі та Світовою організацією торгівлі визнано праве приймати нормативні документи.

Положення цього стандарту застосовують усі суб'єкти підприємницької діяльності, що ^ ють в Україні, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, які н.ікону ють роботи в означеній сфері.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
10.07.2018 г.
doc
142.50 K

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України (УкрНДІССІ)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері стандартизації т= тісно пов'язаній з нею процедурі встановлення відповідності продукції, процесів і послуг певним вимогам, яке полягає у випробуванні, оцінюванні відповідності, інспектуванні та нагляді за відповідністю, у декларуванні, сертифікації, реєстрації, затвердженні та акредитації

1.2 Терміни, установлені цим стандартом застосовують у нормативних документах, у відповідній навчально-методичній і довідковій літературі та в інших текстах незалежно від виду носив інформації

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
10.07.2018 г.
zip
511.54 K

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

Цей стандарт установлює мету, принципи та основні завдання стандартизації, суб'єкти та об'єкти стандартизації, нормативні документи у сфері стандартизації (далі — НД) та види стандартів, правила позначання НД та організацію робіт зі стандартизації.

Положення цього стандарту застосовують, виконуючи роботи зі стандартизації чи використовуючи ЇЇ результати, усі суб'єкти стандартизації та суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, а також громадські організації.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
10.07.2018 г.
doc
537.50 K

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті визначено правила, як будувати, викладати положення та оформлювати національні стандарти, а також вимоги до їхнього змісту та рекомендації щодо внесення змін до них.

Цих правил треба дотримуватися, розробляючи інші нормативні документи національного рівня прийняття (кодексів усталеної практики, настанов, технічних умов тощо).

1.2 Положення цього стандарту можна поширювати на нормативні докуменіи інших видів і рівнів прийняття (ухвалювання).

1.3 Цей стандарт призначено для органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, які роз¬робляють, експертують, перевіряють чи застосовують стандарти.

1.4 Оформлювати національний стандарт, як впровадження міжнародного (регіонального, націо¬нального іншої держави) стандарту потрібно, застосовуючи цей стандарт разом з ДСТУ 1.7.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
08.06.2018 г.
pdf
585.96 K

Документ устанавливает единый методический подход к определению угроз безопасности информации и разработке моделей угроз безопасности информации в государственных информационных системах, защита информации в которых обеспечивается в соответствии с Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационная безопасность
20.04.2018 г.
pdf
863.31 K

Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України від 28 вересня 2017 року

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационная безопасность
13:15
11:15
11:15
09:15
07:15
07:15
06:15
16:15
13:15
12:15
10:15
09:15
06:15
13:15
11:15
09:15
07:15
06:15


© 2013—2020 SOS :: Security Operation Space (Пространство Операций Безопасности)  // Обратная связь  | 0.190
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на sos.net.ua.