SOS :: Security Operation Space
7 июля, вторник, 00:00
|
Hot News:
Издатель документа:
 
Тип документа:
Тематика:
Год публикации с: по:
26.12.2019 г.
pdf
1.00 M

Рассматриваются основные понятия теории систем и системного анализа, определено их место среди других научных направлений. Особое место занимают вопросы, связанные с моделированием систем, определением понятия модели и моделирования, рассмотрены виды моделей и уровни моделирования, а также целевое назначение моделей. Подробно приводится классификация методов моделирования систем, а также применение моделей при анализе систем.

Издатель: Other Тип: организационный (общего характера) Тематика: информационно-коммуникационные технологии
14.07.2018 г.
7z
906.98 K

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем

стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») Держспоживстандарту України

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Український класифікатор нормативних документів (УКНД) призначено для впорядкування та кла-

сифікування стандартів та інших нормативних документів щодо стандартизації.

УКНД може слугувати основою для структурування каталогів, покажчиків, реєстрів, тематичних пе-

реліків нормативних документів тощо. Його можна також використовувати в базах даних і бібліотеках.

Цей класифікатор установлює назви класифікаційних угруповань і їхні коди.

Коди класифікаційних угруповань використовують для класифікування нормативних документів

щодо стандартизації всіх видів і рівнів прийняття.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
26.05.2018 г.
pdf
650.21 K

Про внесення змін і доповнень до Директиви 2001/18/ЄС про навміснє вивільнення у довкілля генетично модифікованих організмів, що стосуються виконавчих повноважень, наданих Комісії

Издатель: EC Тип: международный стандарт Тематика: информационная безопасность
07:15
06:15
17:15
14:15
12:15
10:15
09:15
08:15
07:15
06:15
15:15
12:15
09:15
07:15
06:15
14:15
12:15
09:15


© 2013—2020 SOS :: Security Operation Space (Пространство Операций Безопасности)  // Обратная связь  | 0.312
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на sos.net.ua.