SOS :: Security Operation Space
26 февраля, среда, 00:00
|
Hot News:
Издатель документа:
 
Тип документа:
Тематика:
Год публикации с: по:
14.07.2018 г.
doc
100.50 K

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні правила та методи прийняття міжнародних і регіональних стандартів як національних ідентичних та модифікованих стандартів, а також їх застосування

Положення цього стандарту застосовують у разі прийняття стандартів міжнародних організацій зі стандартизації, членом яких є Україна, а також інших міжнародних і регіональних організалй, за якими Генеральною угодою з тарифів і торгівлі та Світовою організацією торгівлі визнано праве приймати нормативні документи.

Положення цього стандарту застосовують усі суб'єкти підприємницької діяльності, що ^ ють в Україні, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, які н.ікону ють роботи в означеній сфері.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
10.07.2018 г.
doc
142.50 K

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України (УкрНДІССІ)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері стандартизації т= тісно пов'язаній з нею процедурі встановлення відповідності продукції, процесів і послуг певним вимогам, яке полягає у випробуванні, оцінюванні відповідності, інспектуванні та нагляді за відповідністю, у декларуванні, сертифікації, реєстрації, затвердженні та акредитації

1.2 Терміни, установлені цим стандартом застосовують у нормативних документах, у відповідній навчально-методичній і довідковій літературі та в інших текстах незалежно від виду носив інформації

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
10.07.2018 г.
pdf
617.61 K

ISO/IEC Директивы Часть 2, 2001 Пятое издание, 2004

Область применения

Настоящая часть Директив ISO и IEC определяет правила построения и формулирования

документов, предназначенных стать международными стандартами, техническими условиями

или общедоступными техническими условиями. Если это целесообразно, правила также можно

применить к техническим отчетам или руководствам. Все эти типы документов вместе далее

именуются документами, если не потребуется иного.

Правила предназначены обеспечивать разработку таких документов, подготавливаемых

секретариатами комитетов ISO и IEC, настолько единообразно, насколько это целесообразно вне

зависимости от технического содержания.

Здесь также содержатся некоторые рекомендации, касающиеся представления.

Типографские подробности и расположение публикуемых документов здесь не рассматриваются;

они определяются стилем, принятым публикующей организацией.

Издатель: Other Тип: международный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
18:15
15:15
14:15
13:15
11:15
10:15
08:15
07:15
06:15
15:15
13:15
12:15
11:15
09:15
09:15
08:15
07:15
07:15


© 2013—2020 SOS :: Security Operation Space (Пространство Операций Безопасности)  // Обратная связь  | 0.391
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на sos.net.ua.