SOS :: Security Operation Space
26 июня, среда, 00:00
|
Hot News:
Издатель документа:
 
Тип документа:
Тематика:
Год публикации с: по:
10.07.2018 г.
doc
142.50 K

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України (УкрНДІССІ)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері стандартизації т= тісно пов'язаній з нею процедурі встановлення відповідності продукції, процесів і послуг певним вимогам, яке полягає у випробуванні, оцінюванні відповідності, інспектуванні та нагляді за відповідністю, у декларуванні, сертифікації, реєстрації, затвердженні та акредитації

1.2 Терміни, установлені цим стандартом застосовують у нормативних документах, у відповідній навчально-методичній і довідковій літературі та в інших текстах незалежно від виду носив інформації

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
10.07.2018 г.
zip
511.54 K

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

Цей стандарт установлює мету, принципи та основні завдання стандартизації, суб'єкти та об'єкти стандартизації, нормативні документи у сфері стандартизації (далі — НД) та види стандартів, правила позначання НД та організацію робіт зі стандартизації.

Положення цього стандарту застосовують, виконуючи роботи зі стандартизації чи використовуючи ЇЇ результати, усі суб'єкти стандартизації та суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, а також громадські організації.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
10.07.2018 г.
pdf
617.61 K

ISO/IEC Директивы Часть 2, 2001 Пятое издание, 2004

Область применения

Настоящая часть Директив ISO и IEC определяет правила построения и формулирования

документов, предназначенных стать международными стандартами, техническими условиями

или общедоступными техническими условиями. Если это целесообразно, правила также можно

применить к техническим отчетам или руководствам. Все эти типы документов вместе далее

именуются документами, если не потребуется иного.

Правила предназначены обеспечивать разработку таких документов, подготавливаемых

секретариатами комитетов ISO и IEC, настолько единообразно, насколько это целесообразно вне

зависимости от технического содержания.

Здесь также содержатся некоторые рекомендации, касающиеся представления.

Типографские подробности и расположение публикуемых документов здесь не рассматриваются;

они определяются стилем, принятым публикующей организацией.

Издатель: Other Тип: международный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
10.07.2018 г.
doc
537.50 K

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті визначено правила, як будувати, викладати положення та оформлювати національні стандарти, а також вимоги до їхнього змісту та рекомендації щодо внесення змін до них.

Цих правил треба дотримуватися, розробляючи інші нормативні документи національного рівня прийняття (кодексів усталеної практики, настанов, технічних умов тощо).

1.2 Положення цього стандарту можна поширювати на нормативні докуменіи інших видів і рівнів прийняття (ухвалювання).

1.3 Цей стандарт призначено для органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб, які роз¬робляють, експертують, перевіряють чи застосовують стандарти.

1.4 Оформлювати національний стандарт, як впровадження міжнародного (регіонального, націо¬нального іншої держави) стандарту потрібно, застосовуючи цей стандарт разом з ДСТУ 1.7.

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационно-коммуникационные технологии
08.06.2018 г.
pdf
585.96 K

Документ устанавливает единый методический подход к определению угроз безопасности информации и разработке моделей угроз безопасности информации в государственных информационных системах, защита информации в которых обеспечивается в соответствии с Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну

Издатель: Other Тип: национальный стандарт Тематика: информационная безопасность
26.05.2018 г.
pdf
896.96 K

Про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142ЄС (текст стосується ЄЕП)

Издатель: EC Тип: организационный (общего характера) Тематика: информационная безопасность
26.05.2018 г.
pdf
884.78 K

Про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС (текст стосується ЄЕП)

Издатель: EC Тип: организационный (общего характера) Тематика: информационная безопасность
26.05.2018 г.
pdf
650.21 K

Про внесення змін і доповнень до Директиви 2001/18/ЄС про навміснє вивільнення у довкілля генетично модифікованих організмів, що стосуються виконавчих повноважень, наданих Комісії

Издатель: EC Тип: международный стандарт Тематика: информационная безопасность
26.05.2018 г.
pdf
846.02 K

Нова редакція (Текст стосується) ЄЕП

Издатель: EC Тип: международный стандарт Тематика: информационная безопасность
26.05.2018 г.
pdf
667.13 K

Про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу

Издатель: EC Тип: организационный (общего характера) Тематика: информационная безопасность
05:21
17:59
15:15
15:15
15:15
13:15
11:15
10:29
10:15
08:15
07:15
07:15
06:15
05:36
17:15
16:53
16:06
14:15


© 2013—2019 SOS :: Security Operation Space (Пространство Операций Безопасности)  // Обратная связь  | 0.171
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на sos.net.ua.